XXL skla, jsou dnešní standart. Jen by měly mít křídla…